تکرار غروب

. غروب، .....  بهانه ای بود برای قصه تلخ انتظار آمدی...نبودم....خندیدی            رفتی و باز هم آمدی...نبودم...خندیدی                             غروب شد...آمدم....بودی....ندیدمت.... گفتم: نیامدی!؟.... خندیدی و من باز هم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 26 بازدید
آذر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
7 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
6 پست