توبه
ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٧  

گاهی که پیدا می شوی...دردم فروکش می کند

با نامت ای آرام جان...

هر درد کرنش می کند.

.............................................

رمضانت كه رفت

من ماندم و حسرت اشكي در دل شبي

من ماندم و (.....)

دعا كن بغض گلويم ترك بخورد

درب توبه را باز گذاشته ای

ولی دل ما هر روز جای دیگریست...

توسل مي جو يم.

امروز آمده ام!!!

عزیز دلم....خانه ای؟؟!