اقا سلام!
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۱٢  

بسم الله الـــرحمن الـــرحیــــم

با عرض سلام خدمت همی دوستان عزيز.

پيشاپيش ميلاد با سعادت اقا امام زمان(عج)را خدمت همگی تبريک عرض ميکنم.

امروز داشتم دنبال مطالبی ميگشتم که براتون بنويسم يکدفعه چشمم افتاد به يک نامه ای که يک کودک با زبان خيلی ساده نوشته بودم.حيفم اومد ننويسم.

نام نوسنده:حنانه ظاهری

حرفهايى زيادى دارم كه بايد به شما بگويم ; ولى راستش نيم دانم از كجا شروع كنم. ديشب دلم خيلى گرفته بود. اصلا حوصله هيچ كارى را نداشتم. دلم مى خواست يك نفر صدايم مى كرد تا از اتاق كوچكم بيرون مىآمدم ; ولى سكوت تمام خانه را پر كرده بود. دفتر نقاشى ام را برداشتم. هنوز يك گل بر كاغذ سفيدم نروييده بود كه صداى آرام گريه اى را شنيدم. مادرم بود. بغض گلويم را چسبيد.
آقا! به خدا من مادرم را اذيت نكرده بودم ; حتى خيلى سعى كرده بودم كه كمك و يار و غمخوارش باشم تا جاى خالى بابا را برايش كنم ; ولى ديشب فهميدم هنوز كوچك هستم و خيلى چيزها را نيم فهمم ; مثلا, همين كه سايه مرد بايد بر سر خانواده باشد و بچگى كند و هم پدر باشد و در مقابل دردها و سختى ها خم نشود.
آقاى من! همين ديشب بود كه اسم شما را بارها و بارها از زبان مادر شنيدم و فهميدم شما بايد خيلى بزرگ باشيد ; بزرگتر از همه بزرگها كه مادر اين طور به شما التماس مى كرد ; و فهميدم كه شما مهربانتر و صبورتر از همه هستيد كه مادر دردش را به شما مى گويد. عطر گلاب تمام خانه را پر كرد. انگار شما در كوچه ايستاده بوديد و حرفهاى مادرم را مى شنيديد ; و من هم كه دلم گرفته بود, صورتم را به پنجره چسباندم, گريه كردم, آرزو كردم كاش در بزنيد تا من بدرم و در را باز كنم و آن وقت شما سرم را به سينه بفشاريد تا هر چه قدر دلم خواست گريه كنم و از شما بخواهم كه به ديدار باباى من برويد.
آخر مى دانيد او جانباز شماست ; جانباز در راه شما ; خيلى تنهاست ; و من مى دانم كه دلش در آسايشگاه مى گيرد.
آقا! ديگر خيلى پر حرفى كردم ; ولى شما نبايد از من ناراحت بشويد. آخر حرفهايم را به شما نگويم به كه بگويم؟
آقاى من! اجازه بدهيد هر وقت كه دلم گرفت, هر وقت بغض گلويم را سوزاند, هر وقت كمرم در زير بار غصه خم شد, صدايتان كنم و از ته دل بگويم آقاى من!...

تمام

اين نامه هرچند به زبان خيلی ساده ای بود اما من را خيلی به فکر انداخت.

اقای من تو اميد هر کوچکی و بزرگ و پير جوانی.

اقای من بيا و جهان را از اينهمه ظلم و ناراحتی نجات بده.

الهم عجل لوليک الفرج

التماس دعا

يا علی