فقط زیبایی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٥  

میلاد پدرتان است بانو

چه کنم که نیستم و امشب می نویسم...

چه کنم که نیستم که بنویسم

کمتر از انم که وصفی به قلم بیاورم...

چند سطری می نویسم و پاک می کنم

 فقط می خواهم کار کوچکی کرده باشم.

بانو اجازه هست؟

؟!؟

بازخوانی پرونده ای سرخ به وسعت تاریخ

سوالی ساده در پس سالها تعجب

عالمی مات و مبهوت مانده است

تاریخ به اشتباه خود پی برده....

صبر را سالها پیش به ایوب داده بود

و پس از آن غروب خورشید ها پی برد که چه کرده

...

ایوب نبی را صبور می نامند

و شما را...

چه باید نامید؟ 

...پرسیده باشند ::

: در آن غروب خورشید ها چه دیدید بانو؟

                                                      فرموده باشید:  " فقط زیبایی"