بی تو ...
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱  

بي تو آوره  شاميم  خودت را برسان...آفتاب  لب باميم  خودت را برسان

 

اي به تدبير تو محتاج جنون بازي ما...تيغ گم كرده نياميم  خودت را برسان

 

نفسي تازه كن اي وارث اعجاز مسيح...زير دندان جذاميم  خودت را برسان

 

بيش ازاين آتش اين هجران تيزمكن...گرچه درعشق تو خاميم خودت را برسان

 

پرچم سبز تو بر خاك نخواهد افتاد...سرخ پوشان قياميم  خودت برسان

 

مغرب و مشرق  آواره و شبگرد ببين... همه محتاج اماميم  خودت را برسان